Kiwi Multimedia


LOADING
PERSONDATAPOLITIK

Generelt:
Denne politik beskriver, hvordan Kiwi Multimedia indsamler og behandler Persondata.

Vi indsamler kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indsamle persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Kiwi Multimedia. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den Dataansvarlige:
Kiwi Multimedia er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 2099 4689 og mail: info@kiwimultimedia.dk.

Oplysninger vi indsamler:
Kiwi Multimedia indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Gennemfører et køb af produkter/service på vores hjemmeside eller via telefon
Når du placere en ordre hos os, indsamler vi almindelige personoplysninger som du selv opgiver, såsom navn, faktureringsadresse, evt. leveringsadresse, telefonnummer og e-mail. Derudover indsamles relevante betalingsoplysninger samt IP adresse købet er gennemført fra.

Ved brug af produkter fra vores serviceværksted, herunder også brug af reklamationsret og/eller garanti
I forbindelse med henvendelser vedrørende reklamationer, indsamles almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i det omfang, de adskiller sig fra tidligere indsamlede oplysninger.

Behandlingsgrundlag og formål:
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. Vi indsamler og anvender alene dine persondata med det formål at sikre dig den bedst mulige oplevelse på kiwimultimedia.dk.

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt og/eller service, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse, og til brug for kommunikation vedrørende den specifikke ordre. Dit telefonnummer indhenter vi for, at kunne kontakte dig ved spørgsmål og information i forbindelse med dit køb.

Andre modtagere af personoplysninger:
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirmaer, pt. GLS og PostNord, med henblik på levering af dine indkøb.

I forbindelse med reparation af produkter samarbejder Kiwi Multimedia med en række udvalgte servicepartnere. I tilfælde af at et produkt sendes til en servicepartner, deles almindelige personoplysninger på slutkunden, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail, i det omfang det er nødvendigt for at kunne opfylde forpligtelser mellem Kiwi Multimedia og kunden.

Personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af vores hjemmeside. Disse virksomheder er at betragte som Databehandlere, og behandler personoplysninger alene ud fra vores instruktioner. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Endeligt kan der ske videregivelse af oplysninger til myndigheder, når dette sker i medfør af lov.

Dine rettigheder som kunde:
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. For persondata som Kiwi Multimedia har registreret om dig, har du til enhver tid ret til at anmode os om følgende:

  • At få dine persondata udleveret, uden vederlag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • At få slettet eller rettet dine persondata, under forudsætning af at vi ikke er forpligtet til at opbevare disse i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller andre forpligtelser vi er underlagt.
  • At anmode om at få dine persondata udleveret i et elektronisk format.

Du kan til enhver tid anmode om at tilbagekalde evt. tidligere afgivet sammentykke. For at udøve dine rettigheder vil du blive bedt om at bekræfte din identitet, for på den måde at sikre, at kun du får adgang til at gennemse eller rette dine data.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.