Kiwi Multimedia


LOADING
Leverandør til alle danske undervisere – offentlige som private – professionelle som amatører – af computerbaseret  multimedie løsninger.

Nyt: Med få museklik gør
du undervisningen bedre

Undervisningsministeren har for nylig bebudet, at skoleelevers undervisning skal gøres bedre. Det kan formentlig gøres på flere måder, men den mest enkle og billigste er et nyt epokegørende amerikansk undervisningssystem – Software fra iSpringsolutions er rettet mod alle undervisere/lærere. Den nemme måde at lære på.

IT-support
Ingen bekymringer om den daglige IT-drift. Vi yder hurtig og effektiv support til alle dine brugere. Både til PC og Mac.